Convert 1 zeptonewton to kip (kip)

1 zeptonewton =

2.248E-26 kip (kip)