Convert 1 yoctonewton to kilonewton (kN)

1 yoctonewton =

1.0E-28 kilonewton (kN)