Convert 1 ton-force (metric)(tnf) to exanewton

1 ton-force (metric)(tnf) =

9.8066499997877E-14 exanewton