Convert 1 sthene (sn) to zettanewton

1 sthene (sn) =

1.0E-17 zettanewton