Convert 1 newton (N) to pound-force (lbf)

1 newton (N) =

0.22480894387 pound-force (lbf)