Convert 1 newton (N) to petanewton

1 newton (N) =

1.0E-14 petanewton