Convert 1 meganewton to exanewton

1 meganewton =

1.0E-12 exanewton