Convert 1 kilonewton (kN) to petanewton

1 kilonewton (kN) =

1.0E-11 petanewton