Convert 1 kilonewton (kN) to hectonewton

1 kilonewton (kN) =

10 hectonewton