Convert 1 hectonewton to dekanewton

1 hectonewton =

10 dekanewton