Convert 1 femtonewton to kilopond (kp)

1 femtonewton =

1.019716E-17 kilopond (kp)