Convert 1 femtonewton to kilogram-force (kgf)

1 femtonewton =

1.019716E-17 kilogram-force (kgf)