Convert 1 exanewton to dekagram-force

1 exanewton =

1.019716213E+18 dekagram-force