Convert 1 decinewton to meganewton

1 decinewton =

1.0E-6 meganewton