Convert 1 attonewton to kip (kip)

1 attonewton =

2.248E-23 kip (kip)