Convert 1 milligram / milliliter to kilogram / liter

1 milligram / milliliter =

0.001 kilogram / liter